หน้าแรก
วิสัยทัศน์

ฟาร์มผู้ผลิตไข่ไก่แบบครบวงจร ผู้นำ
ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความ
พึงพอใจของลูกค้า


พันธกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาและเพิ่มคุณค่าแก่
ผลิตภัณฑ์ไข่ไก่ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบชั้นดีจาก
ธรรมชาติ และมีการควบคุมมาตรฐานของฟาร์ม
ตามหลักสากล พร้อมทั้งใส่ใจในทุกกระบวนการ
ผลิต เพื่อที่จะรักษาคุณภาพความสด สะอาด
ของไข่ไก่ และเพื่อให้ได้ ไข่ไก่ที่อุดมไปด้วย
สารอาหารที่มีประโยชน์ ปลอดภัย และมีรสชาติ
ที่ดีโดยจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคในราคายุติธรรม
ซึ่งผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ว่าจะได้ไข่ไก่ที่ดี
ที่สุดจากเราเสมอ
ฟาร์มไก่ไข่ “สงวนฟาร์ม” เป็นผู้ผลิตและ
จำหน่ายไข่ไก่ตั้งอยู่ที่ อ.หนองโดน
จ.สระบุรี เราคัดสรรไก่ไข่สายพันธุ์ดีและ
มีการเลี้ยงดูอย่างเป็นพิเศษ โดยให้อาหาร
สูตรเฉพาะซึ่งผลิตมาจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ ปราศจากยาปฏิชีวนะและ
สารตกค้าง


แม่ไก่ของเราได้รับการเลี้ยงดูในโรงเรือนปิด
ระบบ Evaporative Cooling (EVAP) ซึ่งเป็น
โรงเรือนที่มีระบบการให้น้ำ อาหาร และมีการ
ควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ เพื่อให้แม่ไก่เจริญ
เติบโตในสภาพแวดล้อมที่ดีและให้ไข่ไก่
สมบูรณ์ด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์

ไข่ไก่ของเราทุกฟองได้รับการเสริมแร่ธาตุ
ซีลีเนียมในรูปอินทรีย์ ผ่านการล้างทำความ
สะอาด และเคลือบด้วยสารชีวภาพเพื่อรักษา
ความสดคัดน้ำหนักด้วยเครื่องคัดไข่ไก่ที่ทัน
สมัยได้มาตรฐานและส่งไข่ไก่ถึงมือท่านด้วย
รถขนส่งควบคุมอุณหภูมิ

จากประสบการณ์กว่า 50 ปีของฟาร์มไก่ไข่
สงวนฟาร์ม” ทำให้เรามีการพัฒนากระบวน
การผลิตจนได้ไข่ไก่ที่มีคุณภาพสูง โดยได้
ผ่านการรับรองจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งท่านสามารถวางใจในความสด
สะอาดของ ไข่ไก่สงวนฟาร์ม
 
 
หจก.สงวนฟาร์ม 26 หมู่ 1 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี 18190
โทรศัพท์: (036) 397 064, 397 046, แฟ็กซ์: (036) 397 164 อีเมล์: info@sanguanfarm.co.th
Copyright©2008-2013 www.sanguanfarm.co.th All Rights Reserved.